Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Visit Hamina - Hurmaava Hamina

Haminan seudun ERKAT ry

Haminan seudun ERKAT ry on tukiyhdistys kaikille erityistä tukea tarvitseville henkilöille, heidän läheisilleen ja kaikille niille, jotka haluavat toimia erityistä tukea tarvitsevien kanssa.

Yhdistyksemme on perustettu 15.11.1971.

Jäsenmäärä tällä hetkellä 105 henkilöjäsentä, kannatusjäseniä 11.

Tarkoituksenamme on edistää erityistä tukea tarvitsevien ja heidän läheistensä ja perheidensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua.

Jäseniä Kotka-Hamina-Virolahti-Miehikkälä alueelta.

Olemme Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

 

 

Tavoitteemme:

- On antaa opastusta ja vertaistukea erityistä tukea tarvitseville ja heidän perheillensä/läheisillensä

- Vaikuttaa myönteisten asenteiden luomisessa erityistä tukea tarvitsevia kohtaan- Järjestää virkistystoimintaa

- Aktivoida erityistä tukea tarvitsevia ja heidän perheitään/läheisiään yhdistyksen toimintaan mukaan

- Toiminnan jatkuva kehittäminen jäsenten ja heidän perheidensä/läheistensä tarpeita ja odotuksia vastaaviksi