Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Toimintasuunnitelma 2023

YLEISTÄ

Haminan Seudun ERKAT ry on perustettu vuonna 1971. Yhdistyksessä on jäseniä Haminan lisäksi Kotkasta, Miehikkälästä ja Virolahdelta ja yhteensä jäseniä on

105. Lisäksi kannatusjäseniä on 11.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on  Kehitysvammaisten Tukiliiton vuosille 2021 – 2026 laaditun strategian tavoitteiden toteuttaminen, huomioiden paikalliset tarpeet ja vaatimukset.

  • tukea osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä itsemääräämisoikeutta
  • toimintamme on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin, diagnoosiin katsomatta.

Edistämme toiminnallamme jäsentemme ja heidän läheistensä sekä perheidensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua.

Jokaisella pitää olla mahdollisuus hyvään ja monipuoliseen elämään. Yhdessä tekemällä ja toimimalla voimme vaikuttaa.

 

HALLINTO

 

Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistä koostuva yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia järjestetään kaksi kertaa vuodessa,

kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi-toukokuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana.

 

Hallitus

Hallitus muodostuu yhdistyskokouksen valitsemista jäsenistä. Hallitukseen kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaanvalittava yhdistyksen puheenjohtaja

sekä 2 ja enintään 10 muuta jäsentä ja vähintään 0 ja enintään 10 varajäsentä.  Jäseninä on erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä, heidän omaisiaan ja kehitysvamma-alan työntekijöitä.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa n. 5-8 kertaa vuodessa.

 

Talous ja kirjanpito

Yhdistyksen tulot muodostuvat pääasiassa jäsenmaksuista. Järjestämme jäsenhankintakampanjan vuoden 2023 aikana.  

Lisäksi tuloja saadaan erilaisten vaalien lipaskeräyksistä olemalla lipasvahtina. Lisätuloa on mahdollisuus saada järjestämällä pienimuotoisia myyjäisiä/arpajaisia.

Valtakunnallinen kattojärjestö Kehitysvammaisten Tukiliitto voi jakaa STEA:n myöntämiä avustuksia/toimintarahaa eri hakemuksella, heidän kriteeriensä täyttämiin toimintoihin.

Tärkeänä toiminnallemme on jäsenistön talkootyö.

Varojen käyttöä varten laaditaan talousarvio ja hallituksen nimeämä rahastonhoitaja hoitaa rahaliikenteen sekä kirjanpidon kokonaisuudessaan.

 

TOIMINTA

 

Varsinainen toiminta

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan Kehitysvammaisten Tukiliiton alueellisen vaikuttamisen verkkokeskusteluihin/koulutuksiin.

Yhdistyksen hallitus tekee tarvittaessa aloitteita ja/tai esityksiä Haminan kaupungille

saadaksemme tasapuolista kohtelua esim. kansalaisopiston kursseihin verrattuna

muulle väestölle järjestettävään tarjontaan.

 

Virkistystoiminta   (Koronatilanne huomioon ottaen)

  • ERKKOJEN keväinen puuhapäivä
  • kesäretki (esim. teatteriretki)
  • perinteinen pikkujoulu
  • osallistumme Kymen Tukipiirin järjestämiin tapahtumiin.

 

Yhteistyö

Tavoitteena lisätä yhteistyötä seurakunnan kanssa.

Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kansalaisopiston kanssa mahdollisuuksien mukaan kurssien ideoimisessa erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Kymen Tukipiirin kanssa tehtävä yhteistyö kattaa osallistumisen yleisiin kokouksiin,

mahdollisiin järjestettäviin koulutuksiin sekä virkistystoimintaan  liittyviin tapahtumiin.

Edunvalvontaan ja muihin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asioiden hoitoon

teemme tarvittaessa yhteistyötä oman alueemme aluekoordinaattorin kanssa ja tarvittaessa konsultoidaan Tukiliiton vammaispalvelun asiantuntijoita ja lakimiestä.

 

Tiedottaminen

Jäsenistölle tapahtumista yms. tiedottaminen tapahtuu kotisivujen www.haminanerkat.fi ja Facebookin https://www.facebook.com/Haminan-seudun-ERKAT-ry-1276200315745365/ kautta.

Lisäksi kaksi kertaa vuodessa postitse/sähköpostilla lähetettävällä jäsentiedotteella.

Hallituksen jäsenten keskinäinen tiedottaminen/kokouskutsut hoidetaan sähköpostin välityksellä ja tarvittaessa puhelimella.

Lisäksi käytämme yleisen kokouksen hyväksymää lehteä ilmoittelussamme.

 

Talous

Jäseniltä peritään kehitysvammaisten Tukiliiton kautta syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Yhdistyksen varoja kartutetaan osallistumalla valtakunnalliseen Pieni

Ele keräykseen Eduskuntavaaleissa: ennakkoäänestys 22.-28.03.2023 ja varsinainen vaalipäivä 02.04.2023.

Yhdistys hakee Haminan kaupungin kohdeavustusta ERKKOJEN keväisen puuhapäivän  kustannuksiin. Tutkimme lisäksi vuoden 2023 Tukiliiton toimintarahan mahdollista

anomista, kun selviää siihen liittyvät tarkemmat ohjeet ja kriteerit. 

Syyskokous 17.11.23

Julkaistu 26.11.2023

Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus 2024. Puheenjohtajaksi valittiin Leena Kaipiainen 2024-2025.

Uuteen hallitukseen kuuluu:

Pia Lammi

Tuija Harju

Marianne Päkki

Ville Harju

Esa Muukka

Tarja Uusitalo

Hannu Kaipiainen

Saini Rikkola

 

Uudet hallituksen jäsenet:

Emma Hetevuo

Seija Iivari